Back to News

EU Projects

Five Wind akusalvestus

Projekti raames rajatakse tuuleenergia salvestamiseks liitiumioontehnoloogial põhinev akusalvestussüsteem hetkel töötavate kahe tuulegeneraatori toodetud elektrienergia salvestamiseks. Tulevikueesmärk on kasutada taastuvenergiat ka partnerettevõtte tootmise tarbeks. Selle eelduseks on elektrivõrgu stabiilsus, mis saavutatakse tänu salvestusseadmetele. Projekti tulemusena paraneb nii energiatarne kindlus Saaremaa elektrivõrgus kui ka paraneb Saaremaa tehaste töö energiatarnekindlus.

Fondi nimetus – Taaste- ja vastupidavusrahastus (RRF)

Toetuse summa – 720 000 €

Projekti kestus – juuli 2023 – juuni 2025

 

RE.5.04.22-0061 “Väikelaeva modulaarse hübriidsüsteemi tarkvaraarendus ja prototüübi ehitamine”

Projekti käigus luuakse automatiseeritud laeva juhtsüsteem, mis kontrollib, teavitab ja juhib hübriidseadmeid. Hübriidsüsteemi abil on laevas võimalik luua süsinikneutraalseid ajamisüsteeme. BWB eesmärk on projekti abil arendada väikelaevadele sobiv modulaarse hübriidsüsteemi tarkvara, ehitada prototüüp ning integreerida see 12-meetrisele taksolaevale.

Fondi nimetus – Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa – 426188,50 €

Projekti kestus – juuni 2022 – juuni 2024

 

Baltic Workboats AS TA “Autonomous Ultra Long Range vessel”

AS Baltic Workboats plaanib globaalse töölaevade turu jaoks välja töötada ja toota 20 kuni 30 meetrise patendeeritud „wave-piercing“ vööriga prototüübi, mis on võimeline täitma ülipikki missioone minimaalse mehitatusega ning hilisemas arengujärgus ka mehitamata.

Fondi nimetus- Euroopa Regionaalarengu Fond
Toetuse summa- 497 250,00 €

 

Laevade eelseadistatud autonoomsete avaveekatsete tehnoloogia arendamine

Eesmärk ja tulemus: Mehitamata laevade arendamisprotsessis loovad Baltic Workboats AS, TalTech ja Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse spetsialistid ja teadurid tehnoloogia täisskaalas laevade autonoomsete käigukatsete läbiviimiseks avavees. Katsetele eelneb laeva eelseadistatud juhitavuse ja situatsiooniteadlikkuse, andmete kogumise mobiilse seadmestiku, andmeanalüüsi ja katseraporti koostamise tarkvaralise tööriista arendamine. Autonoomsed käigukatsed on esimene samm keerukamate ülesannete täitmisele liikumisel.

Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Baltic Workboats AS
Kestvus: 01.04.2021-30.08.2023
Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
Projekti maksumus: 352 930€, sh EL toetus 299 991€

 

 EU50196 project – Steel Electrochemical Analysis

Baltic Workboats and University of Tartu Institute of Technology co-operation was possible thanks to the EAS “Innovation and development unit” support measures.

The project ‘Steel Electrochemical Analysis “funded by the European Regional Development Fund.

Project task is to avoid corrosion and related leaks stainless steel pipe welds.

Project results:

The causes for the stainless pipes leaks were detected. Possible measures to prevent and avoid problems and opportunities are identified. Damaged welds detecting method for a leak before the emergence has been issued by research institution according to the tests and appropriate guidence was issued.

The cost of the project: 4 000 EUR.

 

BWB arendusprojekt

Eesmärk ja tulemus: AS Baltic Workboats töötas Põhja-Ameerika turu jaoks välja uudse „wave-piercing“  vööriga lootsi/SAR laevatüübi, mille abil alustati müügitegevust ning ettevõtte tutvustamist potentsiaalsetel Põhja- ja Lõuna-Ameerika turgudel. Ühtlasi on plaanis suurendada ettevõtte ekspordi ning müügikäivet aastaks 2020 ligi 50% võrra võrreldes 2016-nda aastaga parandades samaegselt tootmislogistikat ja tootmisefektiivsust.

 Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: 359 912,00 EUR


EU52640 SMM Hamburgis välismessitoetus.

Eesmärk ja oodatav tulemus:
Luua uusi kontakte tellijatega ning tugevada olemasolevaid.
Tutvuda uute toodetega.
Tutvuda konkurentide arendustega.
Demonstreerida BWB tootevalikut.

Toetuse summa: 4800,00 EUR