Grants


RE.5.04.22-0061 “Väikelaeva modulaarse hübriidsüsteemi tarkvaraarendus ja prototüübi ehitamine”

Projekti käigus luuakse automatiseeritud laeva juhtsüsteem, mis kontrollib, teavitab ja juhib hübriidseadmeid. Hübriidsüsteemi abil on laevas võimalik luua süsinikneutraalseid ajamisüsteeme. BWB eesmärk on projekti abil arendada väikelaevadele sobiv modulaarse hübriidsüsteemi tarkvara, ehitada prototüüp ning integreerida see 12-meetrisele taksolaevale.

Fondi nimetus – Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa – 426188,50 €

Projekti kestus – juuni 2022 – juuni 2024


Laevade eelseadistatud autonoomsete avaveekatsete tehnoloogia arendamine

Eesmärk ja tulemus: Mehitamata laevade arendamisprotsessis loovad Baltic Workboats AS, TalTech ja Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse spetsialistid ja teadurid tehnoloogia täisskaalas laevade autonoomsete käigukatsete läbiviimiseks avavees. Katsetele eelneb laeva eelseadistatud juhitavuse ja situatsiooniteadlikkuse, andmete kogumise mobiilse seadmestiku, andmeanalüüsi ja katseraporti koostamise tarkvaralise tööriista arendamine. Autonoomsed käigukatsed on esimene samm keerukamate ülesannete täitmisele liikumisel.

Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Baltic Workboats AS
Kestvus: 01.04.2021-31.012.2023
Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
Projekti maksumus: 352 930€, sh EL toetus 299 991€


Five Wind akusalvestus

Projekti raames rajatakse tuuleenergia salvestamiseks liitiumioontehnoloogial põhinev akusalvestussüsteem hetkel töötavate kahe tuulegeneraatori toodetud elektrienergia salvestamiseks. Tulevikueesmärk on kasutada taastuvenergiat ka partnerettevõtte tootmise tarbeks. Selle eelduseks on elektrivõrgu stabiilsus, mis saavutatakse tänu salvestusseadmetele. Projekti tulemusena paraneb nii energiatarne kindlus Saaremaa elektrivõrgus kui ka paraneb Saaremaa tehaste töö energiatarnekindlus.

Fondi nimetus – Taaste- ja vastupidavusrahastus (RRF)

Toetuse summa – 720 000 €

Projekti kestus – juuli 2023 – juuni 2025